Posts

Showing posts from March 30, 2021

Olorun lyrics by Tim Godfrey (Mp3)

Image
Olorun lyrics (Mp3)   Olorun t'o da awon Oke Igbani Eyin ni mo fi Ope me fun Olorun t'o da awon Oke Igbani Eyin ni mo fi Ope mi fun T'ani N'wo tun gbe ga o Bi Ko se Baba l'oke Tani N'wo tun fi gbogbo Ope mi fun Olorun mi t'o da awon Oke Igbani Eyin ni mo fi Ope mi fun T'ani N'wo tun gbe ga o Bi Ko se Baba l'oke Tani N'wo tun fi gbogbo Ope mi fun Olorun mi t'o da awon Oke Igbani Eyin ni mo fi Ope mi fun   OTHER SONGS SANG NY TIM GODFREY ARE :   Olorun lyrics by Tim Godfrey Jigidem (Uphold me ) lyrics by Tim Godfre y Calling lyrics by Tim Godfrey Onaga(it's working) lyyrics y Tim Godfrey So good lyrics by Tim Godfrey Omema lyrics by Tim Godfrey